Ligazóns de interese

Para pacientes e profesionais

A continuación, presentamos unha listaxe con ligazóns de interese clasificadas por área.

CALCULADORAS OBSTÉTRICAS

H. Clinic Barcelona

ENFERMIDADES RARAS

Orphanet

CARDIOPATÍAS CONXÉNITAS

Menudos corazones

FÁRMACOS NO EMBARAZO

Safefetus
Vademécum

FÁRMACOS EN LACTANCIA

E-lactancia

Benvidos ao incrible
Website deseñada e publicada por Ingenion®
Ingenion