SOCIEDADE GALEGA
de Obstetricia e Xinecoloxía

Información sobre a SGOX

Benvidos á Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía (SGOX) 


Nesta sección poderá coñecer a nosa sociedade e os obxectivos comúns polos que loitamos os profesionais desta especialidade, buscando sempre unha mellor calidade asistencial que redunde na saúde da muller e do seu fillo, así como un proceso continuo de investigación e formación.

A Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía (SGOX) é unha sociedade científica e profesional que ten como obxectivo o estudo, progreso e cultivo da especialidade obstétrico-xinecolóxica en Galicia, para procurar a saúde da muller, da embarazada e do seu fillo.

Fundada en 1993, traballa en colaboración coa Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología (SEGO) para dignificar a profesión e defender os intereses profesionais dos seus socios/as, mellorar a calidade asistencial e favorecer a investigación e a formación continuada dos/as especialistas. O fundamento da nosa sociedade, igual que o da SEGO, pódese resumir en 6 puntos:

  1. Estimular o progreso científico da Especialidade de Obstetricia e Xinecoloxía.
  2. Promover reformas que contribúan a mellorar a calidade da atención sanitaria que a nosa Especialidade desenvolve
  3. Representar ante a Comunidade Galega, corporacións públicas ou calquera entidade, o interese científico e asistencial da Especialidade ou dos seus socios.
  4. Defender os intereses profesionais dos socios, ben por iniciativa da Xunta Directiva, ou a petición dalgún socio e sempre a xuízo da Xunta Directiva.
  5. Establecer acreditacións en aspectos concretos da Especialidade para aqueles socios que reúnan certos requisitos e demostren coñecementos específicos.
  6. Emitir opinión ou ditame sobre aspectos deontolóxicos, científicos, profesionais e/ou legais que afecten á Especialidade ou ós Especialistas.

Carta de benvida

O presidente e Xunta Directiva da SGOX danlles a benvida a esta nova web.

Presentación

Obxectivo común

Estimados compañeiro/as:

A actual Xunta Directiva, cando tomou posesión tiña tres puntos básicos no seu programa:

1º Dignificar a profesión
2º Mellorar a Calidade Asistencial e
3ª Mellorar a Formación dos seus Profesionais.  

Foron moitas as dificultades que atravesamos para ir acadando o que planearamos. Un dos primeiros cambios era a páxina WEB da SGOX, a cal, por fin vos presentamos. Queremos que esta páxina sexa a de todos vós, e tamén queremos que sexa a de tódalas persoas que queiran entrar nela.

Ser Médico é unha decisión vocacional, e a vocación témola que ir alimentando cos nosos actos profesionais e a relación cos pacientes, que no noso caso son as mulleres, xa que somos nós os obstetras e xinecólogo/as os que debemos achegar á sociedade a mellor calidade de vida a elas e dos seus futuros fillos. Canto máis nos apartemos do camiño da vocación, máis nos afastaremos desa optimización dos nosos coñecementos.

Unión polo progreso

Pola mellora da especialidade

Eses coñecementos que como Especialistas temos ido adquirindo despois dun arduo proceso de formación e que seguimos perfeccionando con ilusión tódolos días no noso traballo diario, son os que certos sectores da sociedade e algúns Xestores da Sanidade queren recortar, minimizar, etc.

Nunha enquisa do 2014 realizada aos Residentes de xinecoloxía de toda España, expresaban as súas queixas porque durante o seu longo período de formación non realizaban consultas de xinecoloxía xeral, de obstetricia e de seguimento do parto normal. Como é posible que iso non se corrixa, senón que vaia en aumento? Que temos que facer nós? Calarnos? Ou deixarnos ir porque politicamente non é correcto?

O primeiro que temos que facer é ter unha organización forte. Que a nosa voz sexa a do maior número de xinecóloga/os, tentar apartar localismos e personalismos nas responsabilidades. Nós somos médicos e a nosa vocación non debe apartarse desa liña.

Esa parte vocacional tamén é defender que as mulleres sexan atendidas nas mellores condicións. É fácil xustificar que unha xinecóloga/o non atenda embarazos ou revisións xinecolóxicas normais ou partos eutócicos e que só sirvamos para o patolóxico? Só quedaremos para as ventosas e as cesáreas? Serán outros profesionais, os que nos digan cando temos que actuar?

Os Sistemas de Saúde estannos a apartar das decisións que nos competen a nós, e como mostra un botón. Se o médico de cabeceira ten un problema cun paciente cardiolóxico, envíao ao cardiólogo; se ten un problema renal mándao ao nefrólogo, pero se ten un problema de saúde xinecolóxico o primeiro paso é envialo a unha matrona e/ou enfermeira. Quen deu esas autorizacións? Eses pasos foron para abaratar custos, para sobredimensionar a outros profesionais…

Esa loita vai depender da nosa unión e dos nosos coñecementos. Cuantos máis coñecementos e unión teñamos, teremos máis ilusións e máis poderemos solicitar aos nosos xerentes.

Formación de calidade

O futuro, extensible a todos

Xa realizamos o primeiro curso de Ecografía cun éxito inimaxinable, o que nos levou a preparar moitos outros ao longo destes anos. 

Un empeño persoal meu como Presidente da SGOX e que secundou toda a Xunta sendo agora un obxectivo de todos, son os cursos de endoscopia, para o que conseguimos unha fonte de financiamento orixinal e que levará a que todos os xinecólogo/as galegos cun certo hábito cirúrxico se formen nesa técnica. 

A todo o equipo da Xunta Directiva gustaríanos que na SGOX participase o maior número de xinecólogas/os. Desexamos que a páxina WEB sexa un vehículo de comunicación entre todos os xinecólogo/as de Galicia e que nela expresedes as vosas ideas, coñecementos, opinións, etc. Queremos que sexa unha páxina aberta e dinámica da que ningún profesional desta apaixonante Especialidade se senta excluído.

Propuxéronnos e tentarémolos levar a cabo: Cursos de parto podálico, de colposcopia, de solo pelviano, de comportamento asistencial, etc. Estamos niso e contamos co voso apoio para que acheguedes as vosas opinións, ideas, suxestións e para que participedes neles como relatores, etc.

Para o próximo Congreso queremos que os temas do mesmo sexan elixidos por votación e entre os máis votados será a elección, que dependerá de diversos factores e un deles será, por desgraza, o económico.

Por último queremos que a SGOX sexa un punto común de encontro e de referencia na que expresedes os vosas arelas, ilusións, problemas e inquietudes profesionais para que así nós tamén podamos seguir avanzando e progresando.

Grazas a todos e a ti en particular.

Xunta da SGOX e o seu Presidente
Asinado: Dr. Casimiro Bispo 


Comunicado da Sociedade Galega de Obstetricia e Xinecoloxía (SGOX): 


Ante o conflito xurdido tras a decisión do SERGAS de pechar as
instalacións de asistencia ao parto do Hospital Comarcal de Verín,
pediuse á dirección da SGOX que se pronuncie respecto diso.
Neste sentido, queremos destacar:

Que a SGOX defende que a decisión debe rexerse por criterios
unicamente técnicos e que valorar estes criterios non é obxecto do labor da sociedade.

Con todo, si é labor da SGOX defender o labor dos
especialistas no bo facer da súa profesión. Tras solicitar a
adecuada información das partes, podemos afirmar que a decisión, en ningún momento, obedece a problemas de capacitación ou mal proceder do persoal facultativo e non facultativo. A sociedade desexa mostrar a estes profesionais o seu total respaldo. 

Desde a SGOX avogamos por unha rápida solución ao conflito, na que primen aspectos de seguridade e confort na asistencia obstétrica prestada á pacientes da área de Verín que en ningún caso debe verse menoscabada.  

A directiva da SGOX.

Casimiro
Obispo Martínez

Vigo


Presidente

Rafael
Fernández Álvarez

Santiago

Vicepresidente 1º

Elkin
Muñoz Muñoz

Vigo

Vicepresidente 2º

Víctor
Ruiz Hervella

Coruña

Secretario

María Consuelo
Rey Meijide

Pontevedra

Vicesecretaria

Fernando
Cobián Sánchez

Coruña

Tesoureiro

Ana
López Domínguez

Lugo

Vogal

Ana
Pereda Ríos

Coruña

Vogal

Emilio
Cabo Silva

Vilagarcía

Vogal

María Guadalupe
Alfonsín Somoza

Santiago

Vogal

Estatutos da SGOX.

A continuación, pode visualizar ou descargar os estatutos da SGOX en galego ou castelán.

Alta socios SGOX

Formulario de solicitude de alta para novos socios da SGOX.

1. Datos persoais
2. Datos do centro de traballo
3. Título de especialista
4. Datos bancarios
5. Residentes
ENVIAR. Prema no botón para xerar a solicitude.

SECRETARÍA TÉCNICA

Gesmain Audiovisual
Enderezo: Avda. Galicia, 55 - 1º B. 36780 A Guarda
Teléfono: 699 778 533
E-mail: info@gesmainaudiovisual.com

Contacto

Contacte coa SGOX.

Benvidos ao incrible
Website deseñada e publicada por Ingenion®
Ingenion